top of page
Rüzgar Ağaçlar

Hadise-ül Kübra

ALLAHU AZIMÜŞŞAN'ın Hikmetinden Sual olunmaz  bize olacak hadiseler 1 yıl önceden haber edilirken, Hadisenin olacağı hafta da tekrar bilgisi verilmesine Kehanet de diyebilirsiniz, keramette diye bilirsiniz gerçek olan şu ki olacak hadiseleri önceden bilmek Gayb'a girer gaybı da yanlız ALLAHU AZIMÜŞŞAN bilir. İmamı Gazali Kuddüse Sırruh Hz 'leri Gayb alemi gönül aleminden dir. Kimki Gönül alemine intikal etmiş ise Ona bazı olacak hadiseler rüya ,rabıta veya bazı alemeti işaretler ile kalbine nakış edilir buyurmuşlardır.Elbette ki bizler gönül aleminendeyiz diyemeyiz zira bu büyük bir cehalet olur.Ama bazı hadiseleri  öneceden bilmemiz CENABU HAK'kın bize bir ihsanı lütfu diyebiliriz inşaALLAH.

Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!

1.Kehanet ( Keramet - Alamet ) 1.ZUHURAT 

  • Şöyleki; Sayın Devlet Başkanımızın 40 yaşında alametlerinin başladığını yani HAN olduğunu 63 yaşında Başkan olacağı hadise vuku bulmuştur. Ve ALLAHU AZIMÜŞŞAN'ın izni Keremi ile Hukm-ül Muvaffak tecelli edecektir. Sonrasında başka Hükmü-l Muvaffakin (Muhammed Ali Fatih Erbakan) tecelli edeceğini TEZAHÜR etmişiz.

 

 

2.Kehanet  ( Keramet - Alamet ) 2.ZUHURAT 

  • Daha korona illeti Ülkemizde vukû bulmadan 3 ay önce Ülkemizde örgürlük adı altında cinsel sapkınlıkların ,evli kadın zinasının, yasaklanmadığı takdirde ,avrupa konseyi sözleşmesi fesh edilmediği takdirde ,adelet terazisinin haklı -haksıza göre değilde güçlü güçsüze göre tecelli ettiği devam ettiği takdirde Depremlerin, sel baskınlarının, Bulaşıcı hastalıkların Vukû bulacağını yazdık. 3 ay sonra Korona belası Ülkemizde  TEZAHÜR etti. 

 

 

3. Kehanet  ( Keramet - Alamet ) 3.ZUHURAT 

  • Daha Yeniden Refah Partisi siyasi alanda boy göstermemişken 4 yıl önceden ; ALLAHU ALEM bir değişim 2020 de zuhur edecek.40 yaşında bir İsim gelecek 2021 de REİS ile birleşecek 2022 de bu koalisyon güçlenerek 2023 de DÜNYA 23 yıl TÜRKİYE den yönetilecek diye yazdık ALLAHU AZIMÜŞŞAN'ın verdiği İLME hamd olsun ki 2023 de ERBAKAN ile Kualisyon kuruldu.

 

 

 

 

 

4. Kehanet  ( Keramet - Alamet ) 4.ZUHURAT 

  • 1 yıl önceden 11 il veya ilçede 7 şiddetinde deprem olacağını haber etmişiz Olacağı hafta da haber niteliği taşıyan bilgisini vermişiz saatini de yazarak ertesi günü Zuhur ettiği  ne yazıkki  TEZAHÜR etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kehanet  ( Keramet - Alamet ) 5.ZUHURAT 

  • Mahmut Efendi Hazretleri Kuddüse Sırruhu rahmeti rahmana intikal ettiği vakit oluşan kalabalığın bir keramet olduğunu ve REISI CUMHUR 'un Onun Tabut-u Şerifini  sırtına alması ile DEVLET-İ ALIYE 'nin Beka mücadelesinin REISI CUMHUR'a arz edildileceğini şu sözlerle ifade etmişiz ; ALLAHU AZIMÜŞŞAN'ın dostuna gösterdiğin tevazuen-el vefa alemi manada dahi aşkı TEZAHÜR eyledi.Sen sırtına aldın taşıdın ya REIS bu Ümmet seni Sırtından indirmeyecek .ALLAHU ALEM muzafferiyatın Mübarek olsun Ey DEVLET-İ BEKÂ...Ve bu Zuhurda TEZAHÜR etmiştir ELHAMDÜLİLLAH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kehanet  ( Keramet  - Alamet  ) 6.ZUHURAT 

  • 14 MAYIS ve 28 MAYIS seçim öncesinde ilmin tecellisi ile  artı - eksi ( Galip - Mağlup  ) İşlemi ile REISİ CUMHUR 'un Muzaffer olacağını bize Zuhur edilmiş ve ALLAHU AZIMÜŞŞAN' in izni ile  Muvaffakiyet yine hasıl olmuştur...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Kehanet  ( Keramet  - Alamet  ) 7.ZUHURAT 

  •  Not : Kıymetli okurlar bu ZUHURATlar  büyük alametler olduğu için yazdık.Küçüklerini yazmaya gerek duymadık. 

Bize vukû bulacak olaylar 1 yıl önceden rüya ,rabıta veya TEZAHÜR ile  haber edilir ve Olacağı hafta da bilgi verilir ve O hadise meydana gelir.

Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!

Burda Sayın Devlet Başkanımızın 40 yaşında alametlerinin başladığını yani HAN olduğunu 63 yaşında Başkan olacağını sonrasında başka Hükmü-l Muvaffakin tecelli edeceğini TEZAHÜR etmişiz hadise vuku bulmuş.

Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
  • Burda da 1 yıl önceden yine seçimi ve depremi bildirmişiz.

  • 15 temmuz VATANA IHANETI 1 yıl önceden haber etmişiz...

Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!
Ozan İspiroğlu'nun tüm eserleri bu sayfada!

26 Haziran 2022

ALLAHU AZIMU SAN'ın dostları yaşadıkları dönemde de Rahmeti RAHMANA intikal ettiklerinde de KERAMET gösterirler ,onlar için zaman ve mekan farkı yoktur, heran herhangi bir Ülkede Namaz saflarında ve kafire küffar halinde görebiliriz.

Mahmut Efendi Kuddise Sirruh'ün Cenazesine katılma sayısı da bize göre bir Keramettir, zira bu sadece görünen tarafı Cenazeye katılamayıp gözyaşlarıyla mahsun olan Milyonlar var ALLAHU AZIMU SAN onu En Sevdiğine komşu eylesin inşaÂLLAH.

Siyasilerin Cenazeye katılımı da bizim TEZAHÜR'ümüzde bir davetti, Uyanın ÖĹÜM VAR diyordu sanki.

ALLAHU AZIMU SAN 'ın Emir ve Yasaklarına UYUN ,muhalefet etmeyin ,bakın EVLIYALAR bir bir BU FANI DÜNYAYI terk ediyor UYANIN ve ALLAH CELLE CELELUH' ün ipine sarılın TEZAHÜR ediyordu sanki...

Bediüzzaman Saidi Nursi Hz Kuddise Surruh kıyamet alametlerini yazdığı Risalesinde ; Kıyamete yakın bir zamanda KURANI AZIMU ŞAN'ın sayfalarının gök yüzüne yükseleceğini yazmıştır.

Biz önceki paylaşımlarımızda ki TEZAHÜR'ümüzde KURANI AZIMU ŞAN 'ın ayetlerinin bizi TERK ettiğini yazmıştık. Şimdi bize ZUHUR EDEN TEZAHUR Bize göre Bediuzzaman Hz lerinin anlatmaya çalıştığı KURANI AZIMU ŞAN 'ın yapraklarından kasıt ALLAHU AZIMU SAN 'ın dostlarının bir bir BU alemden irtihal etmesidir...

Zaman NASUH TÖVBESİ zamanıdır, herkesi TÖVBE etmeye davet ediyoruz...

Buyuklerin duası ile TÖVBE-İ NASUH ediniz inşaÂLLAH...

bottom of page