top of page
Rüzgar Ağaçlar

GERÇEK HAVAS ALİMLERINİN HAK ALAMETLERİ

Güncelleme tarihi: 2 Tem 2023Havas Alimi eğer büyü alameti taşıyan birinin melunları ile savaşma boyutuna girerse, O kişide ne Zuhur ediyorsa Havas aliminde de O alametler TEZAHÜR eder. Kişide korku hali oluşmuşsa O korku alınır, kişide cinsel bozukluk durumu oluşmuşsa O durumu oluşturan melun alınır, kişinin Organlarının çalışması yavaşlamış hatta görev yapmakta zorlanıyorsa ona sebep olan melunlar O kişiden alınır, lakin bu durumlar Havas Alimine sirayet edeceği için TAKVA sahibi olmak lâzımdır. Aksi takdirde Büyü alametinin laneti hiçbir hükme benzemez insanı biranda yere yatırabilir. Şöyle ki ona düşman olarak gönderilen bütün kabileler Havas Alimi devreye girdiği için birinci önceliği büyük düşmanı çökertme eğilimi olur. Bu dönem içinde büyü yapılan kişinin hayatı düzene girmeye başlar. Ta ki Havas Alimi bu durumu ALLAHU AZIMÜŞŞAN'ın izniyle tam manası ile çözerek melunları kovana veya vücuttan çıkmadığı takdirde yakana kadar. Büyü deki kabileler çok kuvvetli olur bu cihetle bu zor ve vahim durumun çözülmesi 7. Zuhurata kadar devam eder. Eğer bu Havasçı  KURAN-I AZİMÜŞŞAN'I okumasını ve yazmasını bilmeyen fakat Kendini Havasçı sanan biri ise Mutlak suretle helakiyeti hak olur. Bu cihetle Bu ilmin TEZAHÜRleri hiçbir şeye benzemez. Çok zor meşakkatli bir taraftan da zulme savaş açıldığı için çok hayrı olan bir ilimdir.Comments


Diğer Yazılar

bottom of page