top of page
Rüzgar Ağaçlar

HAVAS İLMİ

Güncelleme tarihi: 7 Haz 2023
HAVAS İLMİ : Çoğu insanın cehalet ve araştırmadan önyargıları ile Şeytani işlere yorduğu bu ilmin erbapları ve ALİMLERİ İmamı Gazzâlî, Demîrî, Zekeriyyâ B. Muhammed El-Kazvînî, ERZURUMLU İbrahim Hakkı Hz, Ebü'l-Ferec Abdurrahman B. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî K.S vs...


HAVAS İLMİ NEDİR : Tabiattaki canlı ve cansız bütün varlıkların sahip oldukları özellikleri keşfederek tezahür, Tevafuk ve Tahakkuk risalesine göre KALBE NAKŞ olunan bir İHSANdır.


HAVAS İLMİ: Zalimi sevmez, mazlumun yanındadır... Herkese bahş edilmez, birinci kuralı adalet ve merhamet arasında ince bir çizginin sahibi olabilmektir...


HAVAS İLMİ : Havas bir İLİMdir, dolayısı ile hocalık ile alakası yoktur, HAVAS İLMİ ile uğraşanlara HAVAS ALİMİ denir, HAVAS hocası denmez, havas hocası diye bir şey yoktur...


HAVAS İLMİ: Bu ilim öğrenilemez ve öğretilemez KALBE NAKŞ olunur, Nefsi Mutmain makamı 1. Basamağında İHSAN olunur...


HAVAS İLMİ: Havas Alimleri şu konuda çok dikkat etmelidir. Bir hastanın bedeni veya ruhi olarak hastalık veya musibet irsaline girdimi 40 GÜN boyunca o duruma göre amel etmelidir aksi taktirde hastanın yaşadığı o durum tamamı ile Havas alimine intikal edebilir, bu cihetle Takva halinden uzak durmak onların katli ile eş değerdir...


HAVAS ALİMİ : Gece rüya tezahürleri ve rüyada gayb-ül hakim, gönül aleminde gayb-ül batın irsaline göre hüküm ve hikmet taktir olunur...


HAVAS İLMİ: YER YÜZÜ enlem ve boylamları arasında oluşacak ve oluşmasına vesile olacak hikmet ilmidir, HAVAS İLMİ KURANI AZIMU ŞAN'ın dolayısı ile TAKVAnın bir koludur ve Be Harfinin noktasında ki sırdadır...


HAVAS İLMİ: Havas Alimleri birçok sırra vakıf oldukları için insanları etkileme, zalimin rüyasında farklı bir mahluk şeklinde zalime korku salma, Mana aleminde söz sahibi olma gibi malik oldukları minvallerde vardır...

HAVAS HOCASI diye bir tabir yoktur, HAVAS ALİMİ vardır değerli MüminlerComments


Diğer Yazılar

bottom of page