top of page
Rüzgar Ağaçlar

İSLAM ALİMİNE ZULÜM ALEMLERE ZULÜMDÜRİSLAM Alimleri insanoğlunun dünya ve Ahiret saadetine nail olmaları için kendi hayatlarından, yaşam tarzından, nefsin isteklerinden ödün verme gayretinde olan zâatlardır.


Hiç bir İSLAM Alimi TEVAFUK veya TAHAKKUK hali TEZAHÜR etmeden hangi konuda İLMİN yönünü seçeceğini bilemez.


Misalen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz Kıdduse Sırrıhu Marifet Nameyi yazacağını bilebilirmiydi? Peki Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sırruhu Yıldızların Mevki ki ve diğer Acaibul Fakih kitapları yazacağını bilebilir miydi? Zamanın Gavsı diye tabir edilen Bediuzzaman Saidi Nursi Kıdduse Sırrıhu Risale-i Nur Külliyatını yazacağını bilebilirmiydi? Elbetteki bilemezdi Tevafuklar veya TAHAKKUK durumu HASIL olduğu için bu ilimlere yöneldiler.

Düşünün ki Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri yıllar boyunca nefsi ile konuştu, ahali ona deli dedi, O kendinden bile şüphe etti ama Hocası Ismail FAKİRULLAH Hazretleri nin duası, himmeti ve izniyle kitaplarını yazdı. Yıllar boyunca Bedeninde ve Ruhunda nasıl alametler TEZAHÜR etti ise onları yazdı.


Onlar yaşadıkları alametleri yazdılar, bizde yaşadıklarımızı ve size göstere bilmek için daha da zora girerek kendi üzerimizde MANEVİ olarak bedenimizde Şeytani Hal deneyleri Yaptık. Taki siz anlayasınız bu zorluklardan kurtulasınız diye... Biz bu İLMİ seçmedik bir TEVAFUK veya TAHAKKUK durumu HASIL oldu.Sonra rüyamızda yazmamız gerektiği söylendi ve bizde yazdık.


İSLAM ALİMLERİ mücahit kimselerdir. Mücahitler ALLAHU AZİMÜŞŞAN 'ın yolunda İSLAM için savaşan kimselerdir. Kim ki ISLAM ALİMLERI ile savaşıyorsa, ARKASINDAN TÜRLÜ TÜRLÜ Tuzaklar kurup, Hainlik yapıyorsa bilmelidir ki savaştığı O KUL değil, ALLAH CELLE CELELUHU ve RESULULLAH S.A.V efendimizdir.


ZIRA sonu muhakkak ki GAZAP, AZAP ve DELILIK olur.

Buna Sadece bir örnek verelim : ISKILIPLI ATIF HOCA EFENDI HZ ,onunla savaşanlar bir bir DELİ oldular.


Siz siz olun İSLAMA HIZMET ETME GAYRETI içinde olanlara SAVAŞ açmayın, sonunuz YA AZAPTIR, YA DELILIK...

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

"İşte bu örnekler; Biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez."

Ankebut suresi 43.ayet


"Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması, O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır."

Rum Suresi, 22. ayet:


"İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek-korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır."

Fatır Suresi, 28. ayet


Daha bir çok konuyu TEZAHÜR de okursunuz inşaÂLLAH...


Comments


Diğer Yazılar

bottom of page